Terveystieto

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisössä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksen teossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveydenongelmien kehittäminen ja mielenterveyden suojaaminen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuva terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveydenosaamistaan aktiivisena kansalaisena.

Koulukohtainen soveltava kurssi

TE4 Terveystiedon kertauskurssi

Yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssin laajuus: 0,5 kurssia. Suoritusmerkintä.