Oppiaineet

Päivitetty 20.5.2022

Opintotarjotin

Eri opintojaksot (kurssit) on sijoitettu opintotarjottimeen.
Opintotarjotin 2022-2023 kertoo, missä periodissa ja palkissa opintojaksot (kurssit) ovat.

Pakolliset opinnot

Lukiossa suoritetaan 90 pakollista opintopistettä (45 – 49 pakollista kurssia). Pakolliset opintopisteet (kurssit) luetellaan kunkin oppiaineen kohdalla.

Matematiikassa valitaan lyhyt tai pitkä oppimäärä ensimmäisen (kaikille yhteisen) opintojakson jälkeen.

Musiikissa ja kuvataiteessa valitaan yksi pakollinen 2 op opintojakso (kurssi) molemmissa aineissa, sen jälkeen voit valita, kummassa aineessa suoritat vielä yhden pakollisen 2 op opintojakson (kurssin).

Valinnaiset opinnot (entiseltä nimeltään syventävät ja soveltavat kurssit)

Pakollisten opintojen jatkona on valinnaisia opintoja. Lyhyiden kielten kaikki opintojaksot ovat valinnaisia, vaikka opiskelu aloitetaankin alkeista. Valinnaisia opintoja (kursseja) on suoritettava vähintään 20 opintopistettä (LOPS16 kymmenen kurssia), mutta niitä kannattaa valita enemmän sen mukaan, miten on asettanut tavoitteensa ylioppilaskirjoituksissa.

LOPS16 Soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit lisäävät lukio-opiskelun valinnanvaraa. Oman koulun tarjoamien soveltavien kurssien lisäksi voi suorittaa soveltavia kursseja myös muualla. Lukion oman kurssin toteutumisen edellytyksenä on, että sille on ilmoittautunut tarpeeksi opiskelijoita. Mikäli valitsemasi kurssi jää toteutumatta, voit valita sen tilalle jonkin muun kurssin tai suorittaa kurssin itsenäisesti eli tenttimällä.