Kurssit

Kurssitarjotin

Opettettavat kurssit on sijoitettu kurssitarjottimeen.
Kurssitarjotin 2020-2021 kertoo missä jaksossa ja palkissa kurssit ovat.

Pakolliset kurssit

Lukiossa suoritetaan 45 – 49 pakollista kurssia. Pakolliset kurssit luetellaan kunkin oppiaineen kohdalla.

Matematiikassa valitaan lyhyt tai pitkä oppimäärä ensimmäisen kurssin jälkeen, joka on kaikille yhteinen.

Musiikissa ja kuvataiteessa valitaan yksi pakollinen kurssi molemmissa aineissa, sen jälkeen voit valita, kummassa aineessa suoritat vielä yhden pakollisen kurssin.

Syventävät kurssit

Pakollisten kurssien jatkona on syventäviä kursseja. Lyhyiden kielten kaikki kurssit ovat syventäviä, vaikka opiskelu aloitetaankin alkeista. Syventäviä kursseja on suoritettava vähintään kymmenen, mutta niitä kannattaa valita enemmän sen mukaan, miten on asettanut tavoitteensa ylioppilaskirjoituksissa.

Soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit lisäävät lukio-opiskelun valinnanvaraa. Oman koulun tarjoamien soveltavien kurssien lisäksi voi suorittaa soveltavia kursseja myös muualla. Lukion oman kurssin toteutumisen edellytyksenä on, että sille on ilmoittautunut tarpeeksi opiskelijoita. Mikäli valitsemasi kurssi jää toteutumatta, voit valita sen tilalle jonkin muun kurssin tai suorittaa kurssin itsenäisesti eli tenttimällä.