Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit

OP1 Minä opiskelijana

Tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Harjaannutaan lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Pohditaan elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

Kehitetään edelleen itsetuntemusta sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitoja. Perehdytään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. Tutustutaan toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan. Lisätään työelämätaitoja sekä syvennetään työelämätuntemusta.

Koulukohtainen soveltava kurssi

OP3 Lukioon perehdyttäminen

Kurssilla opiskellaan lukion toimintakäytänteitä, opiskelutekniikkaa ja tietotekniikan hyödyntämistä omien opintojen suunnittelussa ja ainevalinnoissa. Kurssin laajuus: 0,5 kurssia. Suoritusmerkintä.