Kemia

Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.

Pakollinen kurssi

KE1 Kemiaa kaikkialla

Kurssilla opiskelija kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä oppii käyttämään ja soveltamaan tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä sekä alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä . Keskeisinä sisältöinä mm. orgaanisten yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla sekä niiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla.

KE3 Reaktiot ja energia

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. reaktioyhtälö, aineen ja energian häviämättömyys, erilaiset reaktiotyypit sekä kaasujen ominaisuudet.

KE4 Materiaalit ja teknologia

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. metallit, polymeerit, atomin ulkoelektronirakenne, hapetus-pelkistysreaktiot ja sähkökemia.

KE5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään  ja soveltamaan reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. kemiallisen reaktion nopeus, kemiallinen tasapaino sekä hapot ja emäkset.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

KE6 Kertauskurssi

Kurssilla kerrataan kemian kurssien keskeisimpiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on 0,5 kurssia.

KE7 Kemian työkurssi

Kurssilla syvennetään kemian osaamista ja ymmärtämistä kokeellisten töiden avulla. Kurssilla tarvittavien pohjatietojen vuoksi se soveltuu opiskeltavaksi kurssin KE3 jälkeen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on 0,5 kurssia.