Teemaopinnot

LOPS21

Kuhmosta – ylpeydellä!, 2 op (TO1)

Opintojakson aikana tarkastellaan Kuhmoa monen eri oppiaineen ja tieteen näkökulmasta ja opitaan erottamaan olennaiset asiat ja huomaamaan ylpeyden aiheet.

Osaaminen arjessa, 2 op (TO2)

Opintojakson aikana opiskelija soveltaa oppimiaan taitoja työelämässä, vapaaehtoistoiminnassa tai kansainvälisessä toiminnassa.

Someviestintä ja markkinointi 2 op (TO3)

Opintojakson aikana harjoitellaan someviestintää ylläpitämällä koulun somekanavia. Someviestintä on monimediaista ja koostuu esimerkiksi valokuvaamisesta, kuvankäsittelystä, videoiden kuvaamisesta, editoimisesta ja erilaisten tekstien kirjoittamisesta. Tuotetusta somemateriaalista voidaan koostaa koulun vuosikirja tai muita julkaisuja (julisteita, esitteitä…). Lisäksi opintojakson aikana tutustutaan esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen eri ikäisille kohderyhmille. Opintojakso suoritetaan hajautetusti yhden tai useamman lukuvuoden aikana.

LOPS16

TO1

Kurssin tavoitteena on tutustua ihmiseen arkielämästä nousevien tilanteiden kautta. Aiheita käsitellään esimerkiksi biologian, terveystiedon ja (evoluutio)psykologian näkökulmasta. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yksin tai yhteistyössä teemaan liittyvä toiminnallinen projekti, joka dokumentoidaan. Opiskelija saa tilaisuuden syventää tietojaan oppiainerajat ylittäen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO2

TO2-kurssilla perehdytään markkinointiin ja mainontaan sekä tehdään erilaisia markkinointiin liittyviä harjoituksia (esimerkiksi perinteinen mainosjuliste, mainosgrafiikkaa, diaesityksiä, videoitu mainos). Teemat voivat liittyä yhteiskunnalliseen mainontaan (esimerkiksi vaalimainontaan), paikalliseen mainontaan tai laajempaan kontekstiin. Tavoitteena on yhdistää yhteiskuntatieteitä ja viestintää. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO3

TO3-kurssilla tutustutaan työelämään tai järjestötoimintaan tai hankitaan muita tärkeitä elämässä tarvittavia taitoja, kuten ajokortti. Kurssi toteutetaan yhteistyössä kuhmolaisten yritysten, vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa. Voit siis saada lukion kurssin esimerkiksi työskentelemällä lukio-opintojesi aikana yrityksessä tai vapaaehtoisjärjestössä, osallistumalla NY-toimintaan tai suorittamalla autokoulun.