Teemaopinnot

Päivitetty 19.5.2023

LOPS21

Kuhmosta – ylpeydellä!, 2 op (TO1)

Opintojakson aikana tarkastellaan Kuhmoa monen eri oppiaineen ja tieteen näkökulmasta ja opitaan erottamaan olennaiset asiat ja huomaamaan ylpeyden aiheet.

Osaaminen arjessa, 2 op (TO2)

Opintojakson aikana opiskelija soveltaa oppimiaan taitoja työelämässä, vapaaehtoistoiminnassa tai kansainvälisessä toiminnassa.

Someviestintä ja markkinointi 2 op (TO3)

Opintojakson aikana harjoitellaan someviestintää ylläpitämällä koulun somekanavia. Someviestintä on monimediaista ja koostuu esimerkiksi valokuvaamisesta, kuvankäsittelystä, videoiden kuvaamisesta, editoimisesta ja erilaisten tekstien kirjoittamisesta. Tuotetusta somemateriaalista voidaan koostaa koulun vuosikirja tai muita julkaisuja (julisteita, esitteitä…). Lisäksi opintojakson aikana tutustutaan esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen eri ikäisille kohderyhmille. Opintojakso suoritetaan hajautetusti yhden tai useamman lukuvuoden aikana.