Ylioppilaskokeet

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa korkeintaan kolmelle peräkkäiselle kerralle. Jos kolmen kerran määräaika kuluu umpeen, on suoritettava koko ylioppilastutkinto uudelleen. Ylioppilaskokeen kullekin kirjoituskerralle ilmoittaudutaan erikseen täyttämällä ilmoittautumislomake ja maksamalla tutkintomaksut. Opiskelija voi osallistua ylioppilaskokeisiin suoritettuaan kirjoitettavasta aineesta kaikki pakolliset kurssit. Ennen kirjoituksiin osallistumista suositellaan kuitenkin myös syventävien ja soveltavien kurssien suorittamista. Ylioppilastutkintoon osallistuville järjestetään lukuvuosittain neljä pakollista info-tilaisuutta. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä opiskelijat saavat Abin oppaan, joka sisältää myös ylioppilastutkintoon ilmoittautumiseen  tarvittavat lomakkeet.

Aulassa ja koulun nettisivuilla on ylioppilastutkintoa varten ilmoitustaulu, jonka seuraaminen on jokaisen kirjoituksiin osallistuvan velvollisuus. Ylioppilastutkinnon suorittanut opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen, kun myös lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit on opiskeltu hyväksytysti. Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivut ovat osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. Ylioppilaskokeita pidetään salissa sekä studiossa ja tarvittaessa myös muissa tiloissa. Koepäivinä rajoitetaan liikkumista pääaulassa ja pyydetään muutoinkin noudattamaan hiljaisuutta.

Ylioppilastutkinnon hajauttamisohje (LOPS2016)

Reaaliaineet

Suositellaan kirjoitettaviksi kolmannen vuoden keväällä, mutta voit osallistua reaaliaineiden kokeisiin myös toisen opiskeluvuoden keväällä tai kolmannen vuoden syksynä.

Lyhyt matematiikka

Kolmantena vuonna, suositellaan kertauskurssia (MAB9), joka on jaksojen 1 – 3 aikana.

Venäjä B3, ranska B3 ja saksa B3

Toisen tai kolmannen vuoden keväällä vuorovuosiopetuksen mukaisesti.

Ruotsi

Kolmannen vuoden syksyllä, suositellaan 6. kurssi jo  toisen vuoden keväällä ja 7. kurssi kolmantena vuonna ensimmäisen jakson aikana. Voit osallistua kirjoituksiin myös kolmannen vuoden keväällä.

Englanti, pitkä matematiikka ja äidinkieli

Kolmannen vuoden keväällä.