Hallinto ja tiedottaminen

Kuhmon yhteislukio on Kuhmon kaupungin lukio. Ylintä päätösvaltaa koulun asioissa käyttää Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta. Lukion johtajana toimii rehtori. Koulun johtoryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, opettajakunnan edustaja ja kaksi opiskelijakunnan edustajaa. Johtoryhmä käsittelee koulutyöhön liittyviä asioita ja vastaa koulun kehittämisestä sekä valmistelee opettajainkokoukselle päätettäväksi vietäviä asioita.

Yhteistyö kotien kanssa

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja pitävät yhteyttä koteihin. Heihin, kuten myös muuhun koulun henkilökuntaan, voi ottaa yhteyttä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat seurata jaksoittain jaettavien todistusten sekä sähköisen seurantaohjelma Wilman avulla reaaliajassa alle 18-vuotiaiden lastensa opintojen sujumista, kurssien kertymistä ja poissaoloja. Koulu pyytää vanhempien allekirjoituksen ensimmäisen ja toisen vuoden jaksotodistuksiin ja toivoo, että myös 18 vuotta täyttävät lukiolaiset pitävät vanhempiaan ajan tasalla opintojen etenemisessä.

Syksyllä 2020 lukion aloittavien opiskelijoiden kotiväenilta pidetään tiistaina 1.9. klo 18.00 lukion salissa. Kotiväenillassa esitellään koulun toimintaa ja koulussa noudatettavia käytäntöjä sekä keskustellaan vanhempien kanssa nuorten tukemisesta lukio-opinnoissa. Ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2021 osallistuvien opiskelijoiden kotiväenilta pidetään tiistaina 27.10. klo 18.00 lukion salissa. Tällöin esitellään ylioppilastutkintoa ja lukion jälkeisiä jatko-opiskelumahdollisuuksia.

Kansainvälisyys

Koulussamme on kansainvälistä toimintaa kunkin lukuvuoden työsuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijakunta

Kaikki opiskelijat kuuluvat koulun opiskelijakuntaan, joka pitää yleiskokouksia ja valitsee lukuvuosittain hallituksen. Se osallistuu aktiivisesti koulun toimintaan huolehtimalla opiskelumyönteisen ilmapiirin ylläpidosta ja opiskelijoiden viihtyvyydestä koulussa. Opiskelijakunta on mukana kehittämässä koulun toimintaa ja se osallistuu koulun yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Opiskelijakunta valvoo opiskelijoiden etuja. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat opiskelijoiden edustajina koulun johtoryhmässä. Opiskelijakunnan tilat on tarkoitettu kaikkien lukiolaisten käyttöön. Opiskelijakunnalla on ohjaava opettaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä opiskelijakunnan, tutorohjaajan, tutoropiskelijoiden sekä koulun opettajien kanssa koulun juhla- ja teemapäiviä. Lisäksi hän valvoo ja ohjaa opiskelijakunnan toimintaa.

Opiskelijakunnan hallitus 2019-2020

Puheenjohtaja: Arttu Heikkinen
Varapuheenjohtaja: Otso Heikkinen
Sihteeri: Veeti Juntunen
Tapahtumavastaavat: Matilda Sandström, Aino-Maria Haverinen
Rahastonhoitaja: Dimitry Andreev
Edustushenkilö: Anni Piirainen
Taksvärkkivastaava: Otso Pollari
Tiedotusvastaavat: Hertta Heikkinen, Aino Pulkkinen
Yleisjäsenet (vastuuvapaat abit): Sini Kemppainen, Aleksei Jablochkov, Mikael Ruha, Aapo Kyllönen, Topi Kähkönen

Ohjaava opettaja: Salla Lesonen

Luottamusopiskelijat

Lukuvuoden alussa valitaan kullekin ohjausryhmälle luottamusopiskelija ja varaluottamusopiskelija. Luottamusopiskelijat toimivat ryhmänsä vastuu- ja yhteyshenkilöinä.

Tiedottaminen

Koulun tiedotustoiminnasta vastaa rehtori. Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta www.kuhmonlukio.fi. Aamuisin klo 9.00 alkava oppitunti aloitetaan päivänavauksella, jonka yhteydessä luetaan myös tiedotuksia. Kanslia laatii tiedotteita, jotka näkyvät ala-aulan infonäytössä ja Wilmassa. Jokaisen opiskelijan on säännöllisesti seurattava tiedotuksia. Koulun käytävillä ja luokassa 116A on kouluasioiden hoitamiseen tarkoitettuja tietokoneita. Koulussa toimii mediatyöryhmä, joka ohjaa opiskelijoita tuottamaan sähköistä ja painettua tiedotusmateriaalia.