Hallinto ja tiedottaminen

Sivu päivitetty 7.9.2021

Kuhmon yhteislukio on Kuhmon kaupungin lukio. Ylintä päätösvaltaa koulun asioissa käyttää Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta. Lukion johtajana toimii rehtori. Koulun johtoryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, opettajakunnan edustaja ja kaksi opiskelijakunnan edustajaa. Johtoryhmä käsittelee koulutyöhön liittyviä asioita ja vastaa koulun kehittämisestä sekä valmistelee opettajainkokoukselle päätettäväksi vietäviä asioita.

Yhteistyö kotien kanssa

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja pitävät yhteyttä koteihin. Heihin, kuten myös muuhun koulun henkilökuntaan, voi ottaa yhteyttä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat seurata jaksoittain jaettavien todistusten sekä sähköisen seurantaohjelma Wilman avulla reaaliajassa alle 18-vuotiaiden lastensa opintojen sujumista, kurssien kertymistä ja poissaoloja. Koulu pyytää vanhempien allekirjoituksen ensimmäisen ja toisen vuoden jaksotodistuksiin ja toivoo, että myös 18 vuotta täyttävät lukiolaiset pitävät vanhempiaan ajan tasalla opintojen etenemisessä.

Syksyllä 2021 lukion aloittavien opiskelijoiden kotiväenilta pidetään tiistaina 31.8. klo 18.00. Kotiväenillassa esitellään koulun toimintaa ja koulussa noudatettavia käytäntöjä sekä keskustellaan vanhempien kanssa nuorten tukemisesta lukio-opinnoissa. Ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2022 osallistuvien opiskelijoiden kotiväenilta pidetään tiistaina 26.10. klo 18.00. Tällöin esitellään ylioppilastutkintoa ja lukion jälkeisiä jatko-opiskelumahdollisuuksia.

Kansainvälisyys

Koulussamme on kansainvälistä toimintaa kunkin lukuvuoden työsuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijakunta

Kaikki opiskelijat kuuluvat koulun opiskelijakuntaan, joka pitää yleiskokouksia ja valitsee lukuvuosittain hallituksen. Se osallistuu aktiivisesti koulun toimintaan huolehtimalla opiskelumyönteisen ilmapiirin ylläpidosta ja opiskelijoiden viihtyvyydestä koulussa. Opiskelijakunta on mukana kehittämässä koulun toimintaa ja se osallistuu koulun yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Opiskelijakunta valvoo opiskelijoiden etuja. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat opiskelijoiden edustajina koulun johtoryhmässä. Opiskelijakunnan tilat on tarkoitettu kaikkien lukiolaisten käyttöön. Opiskelijakunnalla on ohjaava opettaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä opiskelijakunnan, tutorohjaajan, tutoropiskelijoiden sekä koulun opettajien kanssa koulun juhla- ja teemapäiviä. Lisäksi hän valvoo ja ohjaa opiskelijakunnan toimintaa. Opiskelijakunta tekee yhteistyötä Kuhmon nuorisovaltuuston kanssa.

Opiskelijakunnan hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja: Liida Lesonen 20A
Varapuheenjohtaja: Ville Pikkarainen 20A
Sihteeri: Tea Heikkinen 20A
Rahastonhoitaja/taloudenhoitaja: Viivi Kilponen 20A
Taksvärkkivastaava: Siiri Korhonen 21A
Bilevastaava: Laura Huotari 20A
Tiedotusvastaavat: Anni Pikkarainen 21A, Aleksi Immonen 21A
Yleisjäsenet (vastuuvapaat abit): Aino Pulkkinen 19A, Dimitry Andreev 19A, Anni Piirainen 19A, Otso Pollari 19A
Opiskelijajäsen opiskelijahuoltoryhmään: Heta Kettunen 21A, Hannele Polvinen 21A
Opiskelijajäsen lukion kriisiryhmään: Liida Lesonen 20A
Ohjaava opettaja: Salla Lesonen

Luottamusopiskelijat

Lukuvuoden alussa valitaan kullekin ohjausryhmälle luottamusopiskelija ja varaluottamusopiskelija. Luottamusopiskelijat toimivat ryhmänsä vastuu- ja yhteyshenkilöinä.

Tiedottaminen

Koulun tiedotustoiminnasta vastaa rehtori. Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta www.kuhmonlukio.fi. Aamuisin klo 9.00 alkava oppitunti aloitetaan päivänavauksella, jonka yhteydessä luetaan myös tiedotuksia. Kanslia laatii tiedotteita, joita voi lukea lukiorakennuksen ala-aulan infonäytöltä ja Wilmasta. Jokaisen opiskelijan on säännöllisesti seurattava tiedotuksia. Koululla on kouluasioiden hoitamiseen tarkoitettuja tietokoneita. Koulussa toimii mediatyöryhmä, joka ohjaa opiskelijoita tuottamaan sähköistä ja painettua tiedotusmateriaalia.