Hallinto ja tiedottaminen

Sivu päivitetty 1.9.2022

Kuhmon yhteislukio on Kuhmon kaupungin lukio. Ylintä päätösvaltaa koulun asioissa käyttää Kuhmon kaupungin hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta. Lukion johtajana toimii rehtori. Koulun johtoryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, opettajakunnan edustaja ja kaksi opiskelijakunnan edustajaa. Johtoryhmä käsittelee koulutyöhön liittyviä asioita ja vastaa koulun kehittämisestä sekä valmistelee opettajainkokoukselle päätettäväksi vietäviä asioita.

Yhteistyö kotien kanssa

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja pitävät yhteyttä koteihin. Heihin, kuten myös muuhun koulun henkilökuntaan, voi ottaa yhteyttä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat seurata joka periodissa jaettavien todistusten sekä sähköisen seurantaohjelma Wilman avulla reaaliajassa alle 18-vuotiaiden lastensa opintojen sujumista, kurssien kertymistä ja poissaoloja. Koulu pyytää vanhempien allekirjoituksen ensimmäisen ja toisen vuoden jaksotodistuksiin ja toivoo, että myös 18 vuotta täyttävät lukiolaiset pitävät vanhempiaan ajan tasalla opintojen etenemisessä.

Syksyllä 2022 lukion aloittavien opiskelijoiden kotiväenilta pidetään tiistaina 30.8. klo 18.00 alkaen. Tarvittaessa ilta toteutetaan Teamsin välityksellä. Kotiväenillassa esitellään koulun toimintaa ja koulussa noudatettavia käytäntöjä sekä keskustellaan huoltajien kanssa nuorten tukemisesta lukio-opinnoissa. Ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2023 osallistuvien opiskelijoiden kotiväenilta pidetään tiistaina 25.10. klo 18.00. Tällöin esitellään ylioppilastutkintoa ja lukion jälkeisiä jatko-opiskelumahdollisuuksia.

Kansainvälisyys

Koulussamme on kansainvälistä toimintaa kunkin lukuvuoden työsuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijakunta

Kaikki opiskelijat kuuluvat koulun opiskelijakuntaan, joka pitää yleiskokouksia ja valitsee lukuvuosittain hallituksen. Se osallistuu aktiivisesti koulun toimintaan huolehtimalla opiskelumyönteisen ilmapiirin ylläpidosta ja opiskelijoiden viihtyvyydestä koulussa. Opiskelijakunta on mukana kehittämässä koulun toimintaa ja se osallistuu koulun yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Opiskelijakunta valvoo opiskelijoiden etuja. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat opiskelijoiden edustajina koulun johtoryhmässä. Opiskelijakunnan tilat on tarkoitettu kaikkien lukiolaisten käyttöön. Opiskelijakunnalla on ohjaava opettaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä opiskelijakunnan ja  tutoropiskelijoiden sekä koulun opettajien kanssa koulun juhla- ja teemapäiviä. Lisäksi hän valvoo ja ohjaa opiskelijakunnan toimintaa. Opiskelijakunta tekee yhteistyötä mm. Kuhmon nuorisovaltuuston kanssa.

Opiskelijakunnan hallitus 2022-2023

Puheenjohtaja: Heta Kettunen (21A) 
Varapuheenjohtaja: Aleksi Immonen (aineopiskelija) 
Sihteeri: Anni Pikkarainen (21A) 
Rahastonhoitaja/taloudenhoitaja: Helena Kähkönen (22A)
Taksvärkkivastaava: Hemmo Heikkinen (22A)
2 opiskelijajäsentä lukion johtoryhmään: Heta Kettunen (21A) ja Aleksi Immonen (aineopiskelija) 
Bilevastaavat: Siiri Korhonen ja Hannele Polvinen (21A) 
Tiedotusvastaavat: Tommi Kyllönen ja Suvi Seppänen (22A) 
Yleisjäsenet (vastuuvapaat abit): Tea Heikkinen, Laura Huotari, Viivi Kilponen, Ville Pikkarainen, Liida Lesonen ja Otso Pollari (20A) 
Opiskelijajäsenet opiskelijahuoltoryhmään: Iida Malinen (22A) ja Hannele Polvinen (21A) 
Opiskelijajäsen lukion kriisiryhmään: Aleksi Immonen (aineopiskelija) 
Ohjaava opettaja: Salla Lesonen

Luottamusopiskelijat

Lukuvuoden alussa valitaan kullekin ohjausryhmälle luottamusopiskelija ja varaluottamusopiskelija. Luottamusopiskelijat toimivat ryhmänsä vastuu- ja yhteyshenkilöinä.

Tiedottaminen

Koulun tiedotustoiminnasta vastaa rehtori. Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta www.kuhmonlukio.fi. Kello 9.00 alkavan oppitunnin alussa luetaan päivän tiedotukset.

Tiedotteita voi lukea myös Wilmasta. Jokaisen opiskelijan on seurattava tiedotuksia säännöllisesti. Koululla on kouluasioiden hoitamiseen tarkoitettuja tietokoneita. Koulussa toimii someviestintä- ja markkinointiryhmä, joka ohjaa opiskelijoita tuottamaan sähköistä ja painettua tiedotusmateriaalia.