Maksut

Opetus lukiossa on maksutonta. Opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse oppikirjansa ja opiskelutarvikkeensa. Koulu kustantaa Oulun yliopistolle suuntautuvan tutustumismatkan sekä Kajaaniin tehtävän matkan, jolloin tutustutaan Kajaanin opiskelumahdollisuuksin. Jos opiskelijat haluavat käydä tutustumassa muiden kaupunkien oppilaitoksiin, he vastaavat kaikista kustannuksista itse. Myös eri kursseilla mahdollisesti toteutettavien retkien tai tutustumismatkojen kustannuksista vastaavat pääsääntöisesti opiskelijat.

Erillisiä kursseja suorittavilta ns. aineopiskelijoilta peritään 45 €:n kurssikohtainen maksu.

Jos opiskelija suorittaa ammatillista perustutkintoa, koulu selvittää, maksaako ammattiopisto opiskelijan puolesta Isoverstaan kurssin hintaa vastaavan kurssimaksun lukiolle.

Syksyllä 2019 lukio-opinnot aloittaneet opiskelijat ovat saaneet tukea Kuhmon kaupungilta. Syksyllä 2020 lukio-opinnot aloittavien tuesta ei ole vielä päätöstä, mutta aiemmin tukea koskevat säännöt ovat olleet seuraavat:

Kuhmon kaupungin avustus Kuhmon yhteislukiossa opintonsa aloittaville alle 25-vuotiaille nuorille

Kuhmon kaupunki maksaa Kuhmon yhteislukiossa opintonsa aloittaville alle 25-vuotiaille nuorille avustuksen, joka tulee käyttää oppikirjojen, kannettavan tietokoneen tai muiden opiskeluvälineiden hankintaan kuhmolaisista liikkeistä. Laskimet voi hankkia Kuhmon ulkopuolelta. Tukea voi käyttää myös sellaisten lukion ulkopuolisten kurssien maksuihin, jotka hyväksytään lukion kursseiksi.

Tuen saamisen ehtona on, että opiskelija aloittaa opiskelun Kuhmon yhteislukiossa ja että hän opiskelee vähintään lukuvuoden.

Tuen saamiseksi opiskelijan tulee säilyttää ostokuitti/kuitit oppikirjojen, tietokoneen tai muun materiaalin hankinnasta. Kuiteista tulee ottaa kopiot ja kuiteista tulee ilmetä, mitä on ostettu sekä ostajan nimi. Lisäksi kansliaan on ilmoitettava tilinumero tuen maksamista varten.

Kuitit ja niiden kopiot palautetaan toukokuussa Kuhmon yhteislukion kansliaan, jossa laaditaan yhteenveto tukeen oikeutetuista opiskelijoista. Lukio toimittaa listan kaupungille tuen maksamista varten.