Maksut

Päivitetty 12.8.2022

Opetus lukiossa on pääsääntöisesti maksutonta. Koulu kustantaa Oulun yliopistolle suuntautuvan tutustumismatkan sekä Kajaaniin tehtävän matkan, jolloin tutustutaan Kajaanin opiskelumahdollisuuksin. Jos opiskelijat haluavat käydä tutustumassa muiden kaupunkien oppilaitoksiin, he vastaavat kustannuksista itse. Myös eri opintojaksoilla mahdollisesti toteutettavien retkien tai tutustumismatkojen kustannuksista vastaavat pääsääntöisesti opiskelijat.

Erillisiä opintojaksoja suorittavilta ns. aineopiskelijoilta peritään 45 €:n opintojaksokohtainen maksu.

Jos opiskelija suorittaa ammatillista perustutkintoa, ammattiopisto maksaa opiskelijan puolesta Isoverstaan hintaa vastaavan maksun lukiolle.

Jos lukion aineopiskelija, joka ei suorita lukion koko oppimäärää, opiskelee Tutorhousen kautta, hän maksaa opiskelusta lukiolle aiheutuvat kustannukset itse. Lisätietoja saa rehtorilta.