Turvallisuus

Uhkatekijät opetuksen ja opiskelun häiriintymiselle

1. Tapaturmat, äkilliset sairastumiset

Ilmoita välittömästi rehtorille tai kansliaan ja anna ensiapua. Hälytä 112 numerosta tarvittaessa ambulanssi. Kuolemantapauksen aiheuttaman kriisitilanteen hoitamisesta vastaa rehtori erillisten ohjeiden mukaisesti.

2. Tulipalo, räjähdys, ilkivalta

Hälytä talonmies (puh. 044 -710 5033, 044-7105042) ja rehtori (puh. 044-0819996). Hälytä tarvittaessa numerosta 112 palokunta ja poliisi. Opiskelijat siirretään turva-alueelle pois onnettomuuspaikan välittömästä läheisyydestä. Opiskelulle järjestetään vaihtoehtoiset tilat.

3. Kemikaali- ja kaasuonnettomuus

Hälytä palokunta (112) ja rehtori (puh. 044-0819996). Toimitaan saatavien ohjeiden mukaan.

4. Radioaktiivisuus

Opiskelijat menevät/jäävät kotiin. Siirrytään itsenäiseen opiskeluun.

5. Opettajan sairastuminen/puuttuminen

Yhteys otettava rehtoriin/vararehtoriin/kansliaan. Opiskelijoille järjestetään itsenäistä opiskelua, kunnes saadaan sijainen.

6. Opiskelijan sairastuminen

Opiskelija ilmoittaa sairastumisesta koululle ja selvittää poissaolot heti kouluun palattuaan Annetaan ohjeet itsenäiseen opiskeluun ja opiskelijan tervehdyttyä autetaan tukiopetuksen avulla. Lyhytaikainen (1-2 pv) sairaus ei aiheuta koulun taholta toimenpiteitä. Jos sairaudesta johtuvia poissaoloja on jatkuvasti paljon, sovitaan terveydenhoitajan kanssa tarvittavien tutkimusten ja hoitojen aloittamisesta.

7. Tupakka, alkoholi ja huumeet sekä lääkkeiden väärinkäyttö

Tupakointi koulun alueella on kielletty. Jos opiskelija tupakoi koulun alueella, rehtori antaa hänelle huomautuksen ja ilmoittaa asiasta alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajille. Ongelman toistuessa rehtori ilmoittaa lain noudattamista valvoville viranomaisille ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle. Päihteiden alaisena ei saa olla koulussa eikä niitä saa tuoda kouluun. Päihtymystilan ollessa ilmeinen on asiasta ilmoitettava heti kotiin ja tehtävä alle 18-vuotiaasta lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimistoon (puh. 6156 5730). Päihtynyt toimitetaan kotiin tai vakavassa tapauksessa terveyskeskukseen. Terveydenhoitaja voi auttaa tapauksen käsittelyssä.

Huumeiden käytön epäilystä on aina tiedotettava rehtorille. Rehtori keskustelee välittömästi epäillyn kanssa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä terveydenhoitajaan (puh.615 55354, 044-7970364) Alle 18-vuotiaista ollaan yhteydessä huoltajiin ja sosiaalitoimeen (puh. 615 65734). Jos henkilöllä on huumausaineita hallussa, otetaan yhteyttä myös poliisiin (puh. 112). Jatkotoimista ja tiedottamisesta koulun sisällä sovitaan aina opiskelijan ja alle 18-vuotiaan tapauksessa huoltajien kanssa.

8. Väsymystila

Jos opiskelijalla on jatkuvaa väsymystä ja poissaoloja, sopii ryhmänohjaaja jatkosta terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitaja kutsuu opiskelijan tutkimuksiin, jos epäillään sairautta. Muutoin ryhmänohjaaja yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien kanssa etsii ratkaisun ongelmaan.