Huoltajille

Lukio tarjoaa oma-aloitteiselle ja itsenäistyvälle nuorelle paljon haasteita, vapautta ja valinnanmahdollisuuksia. Opiskelija saa itse valita itse oman ohjelmansa.  Oman suunnitelman tekeminen motivoi, kehittää opiskelutaitoja ja lisää opiskelijan omaa vastuuta. Jaksojärjestelmä mahdollistaa syventymisen muutamaan laajaan kokonaisuuteen kerrallaan.

Oman opintosuunnitelman tekemisessä opiskelijaa auttavat oma ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja sekä kukin opettaja oman aineensa osalta. Lukio-opinnoissa tarvitaan myös vanhempien tukea ja kannustusta. Kotona on hyvä seurata nuoren opintomenestystä, jaksotodistuksia, poissaoloja sekä myöhästymisiä. Kurssia kohden poissaoloja voi olla korkeintaan 1/3 oppitunneista. Kaikki poissaolot on selvitettävä. Lukiolaisen kannattaa totuttautua päivittäiseen läksyjen tekoon ja säännölliseen opiskeluun heti lukio-opiskelun alusta lähtien.

Voitte seurata nuorenne opiskelujen etenemistä, kurssisuoritusten kertymistä ja poissaolojen määrää kurssitodistusten lisäksi internet-pohjaisen Wilma-palvelun avulla. Tämän palvelun tavoitteena on lisätä vanhempien/huoltajien ja lukiolaisen keskusteluja opiskelun sisällöstä, tavoitteista ja tilanteesta. Vaikka täysi-ikäisen vanhemmilla ei ole mahdollisuutta käyttää Wilma-ohjelmaa nuorensa opiskelujen seuraamisessa, toivomme, että keskusteluyhteys nuoren opiskelusta sekä elämästä säilyy edelleen hedelmällisenä.

Jos nuori aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa, tuloksellisesti etenevä opiskelu edellyttää keskimäärin kuuden kurssin suoritusta jaksossa sekä poissaolojen ja myöhästymisten vähäisyyttä. Jokaisen jakson jälkeen opiskelijoille tulostetaan todistus, josta näkyvät arvosanat, poissaolot jaksoittain ja hylättyjen (-), nelosten (4) ja kesken (K) jääneiden sekä täydennettävien (T) kurssisuoritusten määrät. Jos opinnot eivät etene suunnitellussa aikataulussa, ryhmänohjaaja puuttuu asiaan. Lisäksi koululla on velvollisuus ilmoittaa heikosta kurssikertymästä tai runsaista poissaoloista KELAlle, mikä voi vaikuttaa opiskelijan saamaan opintotukeen.

Kodin ja koulun yhteinen kasvatustehtävä

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja pitävät yhteyttä koteihin. Koulu tiedottaa opintojen etenemisestä jaksotodistusten avulla. Myös ongelmatilanteissa, yleisimmin epäselviä poissaoloja selvitettäessä, ryhmänohjaajat ottavat yhteyttä huoltajiin. Mikään nuorenne opiskeluun liittyvä asia ei ole niin vähäpätöinen, ettette voisi ottaa yhteyttä kouluun.

TERVETULOA KOTIVÄENILTOIHIN SEKÄ VIERAILEMAAN KOULULLA !