Poissaolot

Päivitetty 19.5.2023

Lukio-opiskelu edellyttää läsnäoloa kaikilla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. Vastuuntuntoinen opiskelu edellyttää säännöllistä koulunkäyntiä ja saapumista ajoissa oppitunneille. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin on haettava lupa ja allekirjoitus ryhmänohjaajalta ja yli kolmen päivän poissaolon osalta rehtorilta. Opiskelija ei saa olla tunneilta poissa muutoin kuin pakottavasta syystä. Opiskelijan on aina välittömästi (viimeistään kouluun palattuaan) oma-aloitteisesti selvitettävä poissaolot ryhmänohjaajalle. Selvitykseksi hyväksytään huoltajan selitys Wilmassa tai asiantuntijan (lääkärin, terveydenhoitajan tai psykologin) antama kirjallinen selvitys. Yli 18-vuotias on itse vastuussa poissaoloilmoituksensa asiallisuudesta ja voi itse selvittää poissaolonsa.

Jos opiskelijalla on liikaa poissaoloja, opettaja voi määrätä hänelle lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi.  Periodin poissaolot on selvitettävä koeviikon alkuun mennessä, jotta opiskelija saa oikeuden osallistua kokeeseen. Ryhmänohjaaja ratkaisee poissaolon syyn hyväksymisen. Opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan huoltajalle tiedotetaan uhkaavasta arvostelematta jättämisestä etukäteen.  Mikäli opiskelija on poissa opintojaksolta kolmannen kerran syytä ilmoittamatta tai ilman hyväksyttävää syytä, opettaja ilmoittaa asiasta ryhmänohjaajalle, joka ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajiin.

Poissaolojen ylittäessä yhden kolmasosan opintojakson kokoontumiskerroista opintojakso jätetään arvostelematta, jollei lisätehtävillä voi korvata poissaoloja. Opiskelijan on tällöin tentittävä opintojakso tai opiskeltava se seuraavana lukuvuonna.