Poissaolot

Päivitetty 5.9.2021

Lukio-opiskelu edellyttää läsnäoloa kaikilla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. Vastuuntuntoinen opiskelu edellyttää säännöllistä koulunkäyntiä ja saapumista ajoissa oppitunneille. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin on haettava lupa ja allekirjoitus ryhmänohjaajalta ja yli kolmen päivän poissaolon osalta rehtorilta. Opiskelija ei saa olla tunneilta poissa muutoin kuin pakottavasta syystä. Opiskelijan on aina välittömästi kouluun palattuaan oma-aloitteisesti selvitettävä poissaolot kirjallisesti ao. opintojakson/kurssin opettajalle. Selvitykseksi hyväksytään huoltajan allekirjoittama todistus/poissaolokortti tai selitys Wilmassa tai asiantuntijan (lääkärin, terveydenhoitajan tai psykologin) antama kirjallinen selvitys. Yli 18-vuotias on itse vastuussa poissaoloilmoituksensa asiallisuudesta ja voi itse allekirjoittaa poissaoloselvityksensä.

Opiskelijan on pidettävä poissaolovihko mukanaan ja näytettävä se opettajalle tai ryhmäohjaajalle, mikäli poissaoloja ei ole selvitetty Wilmassa. Jos opiskelijalla on liikaa poissaoloja, opettaja voi määrätä hänelle lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi.  Jakson poissaolot on selvitettävä koeviikon alkuun mennessä, jotta opiskelija saa oikeuden osallistua kokeeseen. Opettaja ratkaisee poissaolon syyn hyväksymisen. Opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan huoltajalle tiedotetaan uhkaavasta arvostelematta jättämisestä etukäteen.  Mikäli opiskelija on poissa opintojaksolta/kurssilta kolmannen kerran syytä ilmoittamatta tai ilman hyväksyttävää syytä, opettaja ilmoittaa asiasta ryhmänohjaajalle, joka ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajiin. Poissaolojen ylittäessä yhden kolmasosan opintojakson/kurssin kokoontumiskerroista opintojakso/kurssi jätetään arvostelematta.