Opintosuoritusten korvaaminen ja hyväksilukeminen

Päivitetty 19.5.2023

LOPS2021

Musiikkilinjan musiikin opintojaksosuorituksia voi korvata vain sisällöiltään ja tavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla. Musiikkioppilaitoksen perusasteen opinnot voidaan hyväksilukea vain, jos kyseiset opinnot on suoritettu lukioaikana. Arviointina on suoritusmerkintä.

Musiikkioppilaitoksen opintoja hyväksiluetaan Kuhmon yhteislukiossa seuraavien vastaavuustaulukkojen mukaan:

  • Musiikin perusteet 2 1 op (läsnäolo: puolet opintojaksosta)
  • Musiikin perusteet 3 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.4)
  • Musiikkitieto, perustaso 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML3)
  • Teoria, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.5)
  • Säveltapailu, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.6)
  • Harmoniaoppi, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.7)
  • Musiikkitieto, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.8)
  • Yhteismusisointi 2 op / lukuvuosi
  • Solistiset opinnot 2 op / lukuvuosi

Kuhmon musiikkiopiston kesämuusikkokoulutus ja kesämuusikkotoiminta

Musiikkilinjan opiskelija voi suorittaa lukioaikanaan yhteismusisointiopintojaksoja (ML13.1-ML13.3) osallistumalla musiikkiopiston järjestämään Kuhmon kesämuusikkokoulutukseen ja toimimalla Kuhmon kaupungin kesämuusikkona. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä.