Opintosuoritusten korvaaminen ja hyväksilukeminen

LOPS2021

Musiikkilinjan musiikin opintojaksosuorituksia voi korvata vain sisällöiltään ja tavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla. Musiikkioppilaitoksen perusasteen opinnot voidaan hyväksilukea vain, jos kyseiset opinnot on suoritettu lukioaikana. Arviointina on suoritusmerkintä.

Musiikkioppilaitoksen opintoja hyväksiluetaan Kuhmon yhteislukiossa seuraavien vastaavuustaulukkojen mukaan:

 • Musiikin perusteet 2 1 op (läsnäolo: puolet opintojaksosta)
 • Musiikin perusteet 3 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.4)
 • Musiikkitieto, perustaso 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML3)
 • Teoria, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.5)
 • Säveltapailu, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.6)
 • Harmoniaoppi, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.7)
 • Musiikkitieto, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.8)
 • Yhteismusisointi 2 op / lukuvuosi
 • Solistiset opinnot 2 op / lukuvuosi

Kuhmon musiikkiopiston kesämuusikkokoulutus ja kesämuusikkotoiminta

Musiikkilinjan opiskelija voi suorittaa lukioaikanaan yhteismusisointiopintojaksoja (ML13.1-ML13.3) osallistumalla musiikkiopiston järjestämään Kuhmon kesämuusikkokoulutukseen ja toimimalla Kuhmon kaupungin kesämuusikkona. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

LOPS2016

Musiikkilinjan musiikin kurssisuorituksia voi korvata vain sisällöiltään ja tavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla. Musiikkioppilaitoksen perusasteen opinnot voidaan hyväksilukea vain, jos kyseiset opinnot on suoritettu lukioaikana. Arviointina on suoritusmerkintä.

Musiikkioppilaitoksen opintoja hyväksiluetaan Kuhmon yhteislukiossa seuraavien vastaavuustaulukkojen mukaan:

Kurssikertymä eri musiikin perusasteen ja musiikkiopistoasteen aineissa

 • Teoria ja säveltapailu 2/3: 1 kurssi
 • Teoria ja säveltapailu 3/3: 2 kurssia
 • Musiikkitiedon peruskurssi : 2 kurssia
 • Musiikkitieto I : 2 kurssia
 • Teoria I : 2 kurssia
 • Säveltapailu I : 2 kurssia
 • Harmoniaoppi : 2 kurssia
 • Yhteismusisointi : 1 kurssi/lukiovuosi
 • Solistiset opinnot : 1 kurssi/lukiovuosi

Kuhmon musiikkiopiston kesämuusikkokoulutus ja kesämuusikkotoiminta

Musiikkilinjan opiskelija voi suorittaa lukioaikanaan yhteismusisointikursseja (ML11.13-ML11.15) osallistumalla musiikkiopiston järjestämään Kuhmon kesämuusikkokoulutukseen ja toimimalla Kuhmon kaupungin kesämuusikkona. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.