Musiikkilinjan suorittaminen

LOPS2021 (päivitetty 24.1.2022)

Musiikkilinjan 24 opintopisteen laajuisia musiikin valintoja ohjaavat seuraavat säännöt:

1. Opiskelijan on suoritettava molemmat valtakunnalliset pakolliset opintojaksot (ML1 ja ML2).

2. Opiskelijan on suoritettava seuraavat syventävät opintojaksot:

 • Taidemusiikki tutuksi (ML3),
 • Maailmanmusiikista jazziin (ML5),
 • Yksi musiikin teoriaan ja säveltapailuun liittyvä kurssi (ML6.1),
 • Vapaa säestys ja improvisointi 1 (ML7.1),
 • Musiikkiteknologia 1 (ML8.1),
 • Kuoro-/Yhtyelaulu 1 (ML9.1) ja
 • Bändisoitto 1 (ML10.1)

3. Jotta opintopisteitä kertyy vaadittavat 24, opiskelijan on suoritettava jäljelle jäävistä opintojaksoista edellisten lisäksi vähintään kolme opintojaksoa.

Opintosuoritusten korvaaminen ja hyväksilukeminen

 • Musiikkilinjan musiikin opintojaksosuorituksia voi korvata vain sisällöiltään ja tavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla.
 • Musiikkioppilaitoksen perusasteen opinnot voidaan hyväksilukea vain, jos kyseiset opinnot on suoritettu lukioaikana. Arviointina on suoritusmerkintä.

Musiikkioppilaitoksen opintoja hyväksiluetaan Kuhmon yhteislukiossa seuraavien vastaavuustaulukkojen mukaan:

 • Musiikin perusteet 2 1 op (läsnäolo: puolet opintojaksosta)
 • Musiikin perusteet 3 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.4)
 • Musiikkitieto, perustaso 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML3)
 • Teoria, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.5)
 • Säveltapailu, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.6)
 • Harmoniaoppi, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.7)
 • Musiikkitieto, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.8)
 • Yhteismusisointi 2 op / lukuvuosi
 • Solistiset opinnot 2 op / lukuvuosi

Kuhmon musiikkiopiston kesämuusikkokoulutus ja kesämuusikkotoiminta

Musiikkilinjan opiskelija voi suorittaa lukioaikanaan yhteismusisointiopintojaksoja (ML13.1-ML13.3) osallistumalla musiikkiopiston järjestämään Kuhmon kesämuusikkokoulutukseen ja toimimalla Kuhmon kaupungin kesämuusikkona. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MUSIIKIN OPINTOJAKSOT MUSIIKKILINJALLA

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso ”Genre – globaali uteliaisuus” (MU3) toteutuu musiikkilinjan opintojaksoissa seuraavasti:

Genre – globaali uteliaisuus (MU3) = ML3 Taidemusiikki tutuksi ja ML5 Maailmanmusiikista jazziin.

Vapaa säestys ja improvisointi, musiikkiteknologia, yhteismusisointi, musiikinteoria ja säveltapailu ja solistiset opinnot ovat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelijan on mahdollista suorittaa useampikin kuin yksi opintojakso.

LOPS2016

Musiikkilinjan 12 kurssin laajuisia musiikin valintoja ohjaavat seuraavat säännöt:

1. Opiskelijan on suoritettava molemmat valtakunnalliset pakolliset kurssit (ML1 ja ML2).
2. Opiskelijan on suoritettava seuraavat syventävät kurssit:

 • Taidemusiikki tutuksi (ML3)
 • Maailmanmusiikista jazziin (ML6)
 • Yksi musiikin teoriaan ja säveltapailuun liittyvä kurssi (ML7.1)
 • Vapaa säestys ja improvisointi 1 (ML9.1)
 • Musiikkiteknologia 1 (ML10.1)
 • kaksi syventävää yhteismusisointikurssia (Kuorolaulu 1=ML11.1 ja Bändisoitto 1 =  ML11.4)

3. Jotta kursseja kertyy vaadittavat 12, opiskelijan on suoritettava jäljelle jäävistä syventävistä kursseista edellisten lisäksi vähintään kolme kurssia.