Musiikkilinjan suorittaminen

Päivitetty 19.5.2023

LOPS2021

Musiikkilinjan 24 opintopisteen laajuisia musiikin valintoja ohjaavat seuraavat säännöt:

1. Opiskelijan on suoritettava molemmat valtakunnalliset pakolliset opintojaksot (ML1 ja ML2).

2. Opiskelijan on suoritettava seuraavat syventävät opintojaksot:

 • Taidemusiikki tutuksi (ML3),
 • Maailmanmusiikista jazziin (ML5),
 • Yksi musiikin teoriaan ja säveltapailuun liittyvä opintojakso (ML6.1),
 • Vapaa säestys ja improvisointi 1 (ML7.1),
 • Musiikkiteknologia 1 (ML8.1),
 • Kuoro-/Yhtyelaulu 1 (ML9.1) ja
 • Bändisoitto 1 (ML10.1)

3. Jotta opintopisteitä kertyy vaadittavat 24, opiskelijan on suoritettava jäljelle jäävistä opintojaksoista edellisten lisäksi vähintään kolme opintojaksoa.

Opintosuoritusten korvaaminen ja hyväksilukeminen

 • Musiikkilinjan musiikin opintojaksosuorituksia voi korvata vain sisällöiltään ja tavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla.
 • Musiikkioppilaitoksen perusasteen opinnot voidaan hyväksilukea vain, jos kyseiset opinnot on suoritettu lukioaikana. Arviointina on suoritusmerkintä.

Musiikkioppilaitoksen opintoja hyväksiluetaan Kuhmon yhteislukiossa seuraavien vastaavuustaulukkojen mukaan:

 • Musiikin perusteet 2 1 op (läsnäolo: puolet opintojaksosta)
 • Musiikin perusteet 3 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.4)
 • Musiikkitieto, perustaso 2 op (hyväksiluku: opintojakso ML3)
 • Teoria, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.5)
 • Säveltapailu, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.6)
 • Harmoniaoppi, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.7)
 • Musiikkitieto, opistotaso 4 op (hyväksiluku: opintojakso ML6.8)
 • Yhteismusisointi 2 op / lukuvuosi
 • Solistiset opinnot 2 op / lukuvuosi

Kuhmon musiikkiopiston kesämuusikkokoulutus ja kesämuusikkotoiminta

Musiikkilinjan opiskelija voi suorittaa lukioaikanaan yhteismusisointiopintojaksoja (ML13.1-ML13.3) osallistumalla musiikkiopiston järjestämään Kuhmon kesämuusikkokoulutukseen ja toimimalla Kuhmon kaupungin kesämuusikkona. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MUSIIKIN OPINTOJAKSOT MUSIIKKILINJALLA

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso ”Genre – globaali uteliaisuus” (MU3) toteutuu musiikkilinjan opintojaksoissa seuraavasti:

Genre – globaali uteliaisuus (MU3) = ML3 Taidemusiikki tutuksi ja ML5 Maailmanmusiikista jazziin.

Vapaa säestys ja improvisointi, musiikkiteknologia, yhteismusisointi, musiikinteoria ja säveltapailu ja solistiset opinnot ovat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelijan on mahdollista suorittaa useampikin kuin yksi opintojakso.