Rojekti-rahoitus


ROJEKTI-rahoitus jatkuu ja haku on käynnistynyt

Elävä Kainuu LEADER ry on avannut yhteistyössä toiminta-alueensa kuntien kanssa ROJEKTI-rahoitushaun 12 – 29 –vuotiaiden nuorten omien ideoiden toteuttamiseen. Rahoitusvälineestä ja toteutuneista rojekteista saatujen hyvien kokemusten myötä toimintaa on päätetty jatkaa myös tänä vuonna. Rahoitusvälinettä tullaan myös kehittämään käynnissä olevan vuosia 2023-2027 koskevan Leader-strategiatyön rinnalla.

Rahoitettavat rojektit voivat olla joko yleishyödyllisiä tai yritystoimintaan liittyviä. Yleishyödyllisissä rojekteissa hakijana tulee olla vähintään kolmen nuoren muodostama ryhmä, kokeilu-/harjoitusyritysrojekteihin rahoitusta voi hakea yksittäinen nuori. ROJEKTI-rahoituksen tavoitteena on tukea nuorten omaehtoista toimintaa sekä kannustaa nuoria ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan itseään kiinnostavia asioita. Pienetkin asiat voivat olla tekijöilleen suuria – tai niistä voi kasvaa sellaisia – mutta tärkeintä on osallistua, tehdä, kokea ja oppia. Ja kuka tietää, vaikka idean avulla jopa työllistää itsensä.

Rojekti-rahoitukselle on tänä vuonna kaksi hakujaksoa. Kevään hakujakson hakemukset tulee olla toimitettuna Elävä Kainuu LEADER ry:lle 20.5.2021 mennessä. Syksyn hakemusten jättöaika päätetään lähiaikoina. Rahoitusta on jaossa yhteensä 10 000 euroa. Lisätietoa ROJEKTI-rahoituksesta sekä säännöt ja hakemuslomakkeet löytyy osoitteesta www.kainuuleader.fi/rojekti. Sivulta löytyy myös aiempina vuosina rahoitusta saaneet rojektit – kannattaa käydä tsekkaamassa millaisia hienoja juttuja on rahoitettu!

Lisätiedot:
Paula Seppänen
toiminnanjohtaja
Elävä Kainuu LEADER ry
P. 040 1562 210
paula.seppanen@kainuuleader.fi

Tiedote_Rojekti-rahoitus 7.4