Oppikirjat lukuvuodeksi 2017- 2018


Digikirjaa saa käyttää kaikilla kursseilla.

1. Äidinkieli
Otavan sarja Särmä
ÄI1 – ÄI6 Särmä-oppikirja ja kurssivihkot
ÄI7 Ei oppikirjaa
ÄI8 – ÄI10 Särmä-oppikirja ja kurssivihkot

2. Englanti
1. kurssi: On Track 1, Sanoma Pro
2. kurssi: On Track 2 (2. uudistettu painos 2016), Sanoma Pro
3. kurssi: On Track 3, Sanoma Pro
4. kurssi: On Track 4, Sanoma Pro
5. kurssi: On Track 5, Sanoma Pro
6. kurssi: On Track 6, Sanoma Pro
7. kurssi: ProFiles 7, Sanoma Pro
8. kurssi: ProFiles 8, Sanoma Pro
9. kurssi: Abi englanti (painos 2012-), Otava
10. kurssi: Perfect, Sanoma Pro

3. Ruotsi
1. kurssi:  Fokus 1, Otava
2. kurssi:  Fokus 2, Otava
3. kurssi:  Fokus 3, Otava
4. kurssi:  Fokus 4, Otava
5. kurssi:  Fokus 5, Otava
6. kurssi:  Ilmoitetaan myöhemmin
7. kurssi: Magnet 7, Sanoma Pro
8. kurssi:  Ilmoitetaan myöhemmin
9. kurssi (yläkoulun ruotsia kertaava kurssi): Signal, Sanoma Pro
10. kurssi: Ei oppikirjaa

4. Saksa B3 kieli
Otava, Magazin.de – kirjasarja
Kurssi 1:  Magazin.de 1 : Otava
Kurssi 2 : Magazin.de 2 : Otava
Kurssi 3 : Magazin.de 3 : Otava
Kurssi 4 : Magazin.de 4 : Otava
Kurssi 5 : Magazin.de 5 : Otava
Kurssi 6 : Magazin.de 6 : Otava
Kurssi 7 : Panorama Deutsch Texte 4-6 ja harjoituskirja kurssi 5 Otava
Kurssi 8 : Panorama Deutsch Texte 4-6 ja harjoituskirja kurssi 6 Otava

5. Venäjä (B3-kieli)
1.- 3. kurssi: Allén, Batanina, Luoto, Partonen, Понятно! 1
5. – 7. kurssi: Jegorenkov, Piispanen,  Pora! 2
8,10 ja 11: Jegorenkov, Piispanen, Huttunen, Pora!

6. Ranska
1.-2. kurssi: J’aime 1, Otava
3.-4. kurssi: J’aime 2, Otava
5. kurssi: J’aime 3, Otava

7. Matematiikka, lyhyt oppimäärä
MAB 1-9 MAOL-taulukot, Otava

Tekijä –sarja, Sanoma Pro
MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1
MAB2: Tekijä, Lyhyt matematiikka 2
MAB3: Tekijä, Lyhyt matematiikka 3
MAB4: Tekijä, Lyhyt matematiikka 4
MAB5: Tekijä, Lyhyt matematiikka 5
MAB6: Tekijä, Lyhyt matematiikka 6

Sigma -sarja, SanomaPro
MAB7v: Sigma 7, Talousmatematiikka, SanomaPro (2010),
MAB8v: Sigma 8, Matemaattisia malleja III, SanomaPro (2007),
MAB9v: YO Lyhyt matematiikka, Sanoma Pro (uusin painos)

8. Matematiikka, pitkä oppimäärä
MAA 1 – 15, MAOL-taulukot, Otava

Tekijä –sarja, Sanoma Pro
MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1
MAA2: Tekijä, Pitkä matematiikka 2
MAA3: Tekijä, Pitkä matematiikka 3
MAA4: Tekijä, Pitkä matematiikka 4
MAA5: Tekijä, Pitkä matematiikka 5
MAA6: Tekijä, Pitkä matematiikka 6
MAA7: Tekijä, Pitkä matematiikka 7
MAA8: Tekijä, Pitkä matematiikka 8
MAA10: Tekijä, Pitkä matematiikka 10
MAA11: Tekijä, Pitkä matematiikka 11

Pitkä matematiikka –sarja, Sanoma Pro
MAA10v: Integraalilaskenta
MAA12v Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
MAA13v Differentiaali – ja integraalilaskennan jatkokurssi
MAA14v Sigma 7, Talousmatematiikka, Sanoma Pro (2010)
MAA15v: Yo Pitkä matematiikka,Sanoma Pro (uusin painos)

9. Fysiikka
FY 1-9 MAOL -taulukot, Otava

Fysiikka –sarja, Sanoma Pro
FY1: Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä (OPS 2016)
FY2: Fysiikka 2, Lämpö (OPS 2016)
FY3: Fysiikka 3, Sähkö (OPS 2016)
FY4: Fysiikka 4, Voima ja liike (OPS 2016)
FY5: Fysiikka 5, Jaksollinen liike ja aallot (OPS 2016)
FY7v: Fysiikka 7, Sähkömagnetismi
FY8v: Fysiikka 8, Aine ja säteily
FY9v: Yo Fysiikka Kertauskirja (uusin painos)

10. Musiikki
MU1/ML1   Ei oppikirjaa
MU2/ML2   Ei oppikirjaa
ML3 Suositus (ei pakollinen): Taidemusiikki tutuksi + CD, Otava)

11. Kuvataide
Ei oppikirjaa.

12. Terveystieto
TE1 Terve!1 Terveyden perusteet.  Sanoma Pro. 2016.
TE2 Terve! 2 Sanoma Pro. 2017.
TE3 Terve! 3 Sanoma Pro. 2017.
TE4   Suositus (ei pakollinen): Yo Terveystieto, Sanoma Pro. Koski, R. ym.

13. Opinto-ohjaus
Sanoma Pro, Lukiosuunta 1 – 2 (yhteinen oppikirja kahdella pakollisella kurssilla)

14. Kemia
KE 1-6 MAOL -taulukot, Otava
Mooli -sarja, Otava, uusimmat painokset
KE1   Mooli 1 (OPS 2016)
KE2 Mooli 2 (OPS 2016)
KE3 Mooli 3 (Vanha OPS, 2005-2016 painokset)
KE4 Mooli 4 (Vanha OPS, 2006-2016 painokset)
KE5 Mooli 5 (Vanha OPS, 2006-2016 painokset)
KE6   Abi kemia, Otava

15. Historia
HI1: Forum, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, Otava (2016 tai uudempi painos)
HI2: Forum, Kansainväliset suhteet, Otava (2016 tai uudempi painos)
HI3: Forum, Suomen historian käännekohtia, Otava (2016 tai uudempi painos)
HI4: Forum, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava (2016 tai uudempi painos)
HI5: Forum, Ruotsin itämaasta Suomeksi, Otava (2016 tai uudempi painos)
HI6: Kaikkien aikojen historia 6 – Kulttuurien kohtaaminen, Edita

16. Yhteiskuntaoppi
YH1: Forum 1, Suomalainen yhteiskunta (2016 tai uudempi painos)
YH2: Forum 2, Taloustieto (2016 tai uudempi painos)
YH3: Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2016 tai uudempi painos)
YH3: (15AB) Forum, Kansalaisen lakitieto
YH4: Forum, Kansalaisen lakitieto
YH4: (15AB) Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2016 tai uudempi painos)

17. Biologia
BI1 Bios 1 Elämä ja evoluutio. Sanoma Pro. 2016.
BI2 Bios 2 Ekologia ja ympäristö. Sanoma Pro. 2016.
BI3 Bios 3 Solu ja perinnöllisyys, Sanoma Pro. 2017.
BI4 Bios 4 Ihmisen biologia, Sanoma Pro. 2017.
BI5 Bios 5, Bioteknologia, Sanoma Pro, Happonen, Holopainen ym.
BI8: Suositus (ei pakollinen: Yo Biologia, Sanoma Pro. Happonen, Holopainen. ym. 2013.)

18. Maantiede
GE1 Manner 1 Maailma muutoksessa. Otava.2016.
GE2 Manner 2 Sininen planeetta. Otava. 2016.
GE3 Manner 3 Yhteinen maailma. Otava 2017.
GE4 Manner 4 Geomedia. Otava 2017.
GE5 Suositus (ei pakollinen): Yo Maantiede, Sanoma Pro.

19. Uskonto, ev.lut.
UE1: Uusi Arkki 1 Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän uskonnot, Edita.2016.
UE2: Uusi Arkki 2 Maailmanlaajuinen kristinusko, Edita. 2016.
UE3: Uusi Arkki 3 Maailman uskontoja. Edita 2017.
UE4: Uusi Arkki 4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa. Edita 2017.
UE5: Uusi Arkki 5-6 Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa. Edita 2017.
UE8: Timonen Soili, Uskonto, lukion kertauskirja

20. Ortodoksinen uskonto

UO1: VERSO Uskonnon juurilla 1. Hanki, Könni, Nyyssönen. Sanoma Pro.

21. Elämänkatsomustieto
ET2: DIALOGI. Hyvästä elämästä. Hjelm, Slotte. Sanoma Pro.

22. Filosofia
FI1: Idea, Johdatus filosofiaan, Otava (2016 tai uudempi painos)
FI2: Idea, Etiikka, Otava (2016 tai uudempi painos)
FI3: Idea, Yhteiskuntafilosofia, Otava (2016 tai uudempi painos)
FI4: Idea, Tieto, tiede ja todellisuus, Otava (2016 tai uudempi painos)

23. Psykologia
PS1: Motiivi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Sanoma Pro. 2016.
PS2: Motiivi 2. Sanoma Pro. 2016.
PS3: Motiivi 3. Sanoma Pro. 2017
PS4: Motiivi 4. Sanoma Pro 2017
PS5: Mielen maailma 5, Persoonallisuus ja mielenterveys, WSOY (uusin painos)
PS6: Sosiaalipsykologia, Ahokas ym, WSOY (uusin painos)
PS7: Lukion kertauskirja, Psykologia, Vilkko-Riihelä, WSOY (uusin painos)