Hanketukea kainuulaisille yhdistyksille


HANKETUKEA KAINUULAISILLE YHDISTYKSILLE

Hyvä yhdistystoimija!

Rajaseutu ry on tänä vuonna 95 vuotta täyttävä aatteellinen yhdistys. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Suomen rajamaakunnat ja tärkein kohderyhmämme ovat rajaseudun nuoret.
Myönnämme vuosittain noin 150 opintoapurahaa 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville ja hanketuellamme tuemme rahallisesti rajamaakunnissa toteutettavaa pääosin vapaaehtoisvoimin toteutettavaa toimintaa kuten yhdistysten ja yhteisöjen organisoimia erilaisia hankkeita.

Rajaseutu ry kohdistaa vuonna 2018 hanketukensa Teille Kainuun maankunnassa toimivat vapaaehtoisjärjestöt. Hankkeet, jotka kohdistuvat nuoriin ja myötävaikuttavat heidän pääsyynsä työelämään, edistävät nuorten omaa yritys-, harrastus- tai vapaaehtoistoimintaa ja sitouttavat heitä näin kotiseudulleen, ovat esimerkkejä toiminnasta, jota haluamme tukea.

Maakuntatasoiseen kokonaisuuteemme kuuluu myös Vuoden rajaseututeon palkitseminen ja Vuoden rajaseututoimija -tunnustusten myöntäminen. Palkinnoilla haluamme tuoda lisää näkyvyyttä vapaaehtoisjärjestöjen työlle ja saavutuksille Kainuun maakunnassa ja nostaa esiin hyvää toimintaa ja toimijoita. Erityinen paino tässäkin on nuoriin kohdistuneessa toiminnassa.

Hanketuki
Jos yhdistyksellänne on suunnitteilla kuvaukseen sopiva hanke, pyydämme Teitä tekemään esityksenne hanketueksi oheisella lomakkeella 31.3.2018 mennessä. Päätökset tuettavista hankkeista Rajaseutu ry:n hallitus tekee huhti-/toukokuun vaihteessa. Hanketukeen on varattu 10.000 euroa.

Vuoden rajaseututeko 2018/Vuoden rajaseututoimija 2018

Pyydämme Teitä myös miettimään sopivia ehdokkaita Vuoden rajaseututeko/rajaseututoimija
-tunnustusten saajiksi. Palkitseminen tapahtuu myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana syksyllä.

Lisätietoja yhdistyksestämme, hanketuesta ja Vuoden rajaseututeko/-toimija tunnustuksista saa Rajaseutu ry:n toimistosta, p. 010 271 6400 tai rajaseutu@rajaseutu.fi sekä kotisivuiltamme www.rajaseutu.fi.

Helsingissä 22.1.2018 RAJASEUTU RY

LIITTEET
Hanketukihakemus ohjeineen Hanketukihakemus 2018 + ohjeet
Vuoden rajaseututeko/-toimija lomake ohjeineen  Esitys Rajaseututeoksi 2018 + ohjeet

Rajaseutu ry
Tunturikatu 6 A 19
00100 HELSINKI
p. 010 271 6400, 050 572 7622
www.rajaseutu.fi
www.facebook.com/rajaseutury 22.1.2018

Rajaseutu ry on pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimiva aatteellinen yhdistys. Yritämme vaikuttaa siihen, että vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja yhdistyksemme voimavarat huomioon ottaen rajaseudun asukkailla ja kehityksellä olisi mahdollisimman hyvä tulevaisuus.

Rajaseututyötä on maassamme tehty jo 95 vuotta. Työ alkoi valtion tukemana maataloudellisena neuvontatoimintana vuonna 1923. Samaan aikaan käynnistyi myös vapaaehtoinen rajaseututyö Helsingissä Suomalaisuuden liiton rajaseutuosastona. Osasto itsenäistyi ja rekisteröityi Suomen Rajaseutuyhdistys r.y:n nimellä v. 1927.

Kymmenkunta vuotta myöhemmin vapaaehtoinen rajaseututyö käynnistyi myös Tampereella ja parhaimmillaan näitä Rajaseudun ystävät –yhdistyksiä toimi ympäri Suomen yli 20, yksi mm.
Kainuussa. Vapaaehtoiseen rajaseututyöhön sisältyi hyvin monipuolista ja laajaa avustus- ja valistustoimintaa ja sen aikaansaannoksista on kirjoitettu useita historiikkeja, viimeisin julkaistiin vuonna 2015. Rajaseutuliitto r.y. perustettiin kaikkien rajaseutuyhdistysten katto-organisaatioksi vuonna 1963.

Valtion tukema maataloudellinen rajaseutuneuvonta päättyi vuonna 1967. Rajaseutuliitto puolestaan purettiin vuonna 2015 ja sen toiminta siirrettiin ensimmäiselle ja ainoalle vielä toimivalle rajaseutuyhdistykselle, joka muutti nimensä Rajaseutu ry:ksi ja jatkaa toimintaa valtakunnallisena yhdistyksenä.

Rajaseututyön tärkein toimintamuoto on jo pitkään ollut nuorten opiskelijoiden tukeminen opintoapurahoja jakamalla.

Vuoden rajakunta valinnalla (v. 2002 – 2015) puolestaan halusimme antaa vuosittain tunnustuksen rajaseutukunnalle, joka huolimatta sijainnistaan ruuhka-Suomen ulkopuolella on kehittynyt elinvoimaiseksi ja tulevaisuuteen uskovaksi asuin-, työ- ja kasvuympäristöksi asukkailleen. Kainuun maakunnasta Suomussalmi sai tunnustuksen vuonna 2003.

Vuoden rajakunta –nimitykseen sisältyi mm. vapaaehtoistyössä ansioituneiden kuntalaisten ja yhteisöjen palkitseminen sekä toimintarahan myöntäminen sellaiselle hankkeelle, joka kohdistui rajakuntalaisiin ja edusti Rajaseutu ry:n toiminnan mukaisia arvoja.
Maakuntahanke jatkaa ja korvaa osittain tätä toimintaa. Haluamme kannustaa ja tukea rahallisesti vapaaehtoistoimintaa ja sen myötä syntyviä hankkeita ja uutta työtä.
Toiminta-ajatus
Rajaseutu ry tukee ihmisten hyvinvointia ja osaamista rajaseudulla.

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat
Välittäminen, kannustaminen, vastuunotto, yhteistyö ja avoimuus.

Visio 2023
Elämä rajaseudulla koetaan mielekkääksi ja tasavertaiseksi.