Kuhmon lukion yhteishakutiedote


Uuden oppivelvollisuuslain mukaan keväällä 2021 perusopetuksen päättävien nuorten on haettava toisen asteen koulutukseen.

Toisen asteen yhteishaku on käynnistynyt 23.2.2021 ja se päättyy 7.4.2021.

Kuhmon yhteislukioon voi hakea yleis- ja musiikkilinjalle. Lisäksi opiskelussa on mahdollista keskittyä turvallisuuteen liittyviin kokonaisuuksiin tai opiskella aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti.

Kuhmon yhteislukiossa on poikkeuksellisen laaja kielivalikoima, sillä meillä voi opiskella englannin, ruotsin, saksan, ranskan ja venäjän lisäksi espanjaa, italiaa, japania ja kiinaa.

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuuslaki ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus astuu voimaan 1.8.2021. Uudistus koskee nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Oppivelvollisuusvelvoite jatkuu siihen saakka, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän on suorittanut toisen asteen tutkinnon eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Toisen asteen maksuttomuus

Toisen asteen koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeus päättyy, kun ensimmäinen tutkinto on suoritettu.

Opiskelijalle maksuttomia ovat

– opetus,
– ruokailu,
– opiskelussa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali,
– opiskelussa tarvittavat välineet, asut ja -aineet, lukuun ottamatta erityistä harrastuneisuutta vaativia välineitä, joita opiskelija käyttää myös vapaa-ajalla,
– lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen,
– vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa),
– joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (lähin oppilaitos yli 100 km).

Hakeutumisvelvoite

Perusopetuksen päättävien hakeutumisvelvoite on astunut voimaan 1.1.2021. Kaikkien perusopetuksen päättävien on haettava toisen asteen koulutukseen tai nivelvaiheen koulutukseen: perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentaviin koulutuksiin (VALMA ja TELMA) tai kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin.

1.8.2022 perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA ja lukioon valmentava LUVA muodostavat koulutuskokonaisuuden; tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn.

Oppivelvollisuuden laajentumisen ohjaus- ja valvontavastuu

Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutusten järjestäjillä on vastuu varmistaa, että oppivelvollinen hakee toisen asteen koulutukseen. Valvontavastuu jatkuu siihen saakka, kun oppivelvollinen on aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa.

Kun oppivelvollinen on aloittanut toisen asteen koulutuksessa, ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoittaa tarvittaessa oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan suunnitelmansa mukaisesti.

Huoltajalla on valvontavastuu. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Asuinkunnalla on viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu, jos oppivelvollinen nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai lopettaa aloittamansa opinnot. Asuinkunnan tehtävänä on selvittää oppivelvollisen nuoren kokonaistilannetta ja tuen tarvetta yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Asuinkunta ohjaa oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Otattehan yhteyttä, jos teillä on mieltä askarruttavia kysymyksiä!

Terveisin

Eila Vilén
sivistystoimenjohtaja
Kuhmon yhteislukion rehtori

eila.vilen@kuhmo.fi

044 081 9996